Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej


We wtorek 22 listopada 9 uczniów z naszej szkoły w ramach nagrody za zajęcie 3 miejsca w konkursie o Wojskowych Obozach Internowania wzięło udział w wycieczce historycznej do Gdańska, podczas której zwiedziliśmy m.in. Muzeum II Wojny Światowej. W muzeum tym obejrzeliśmy m.in. klasę szkolną, w której uczyli się uczniowie w II RP. Zwiedzający mogą zasiąść tu w ławkach i poczuć klimat lat dwudziestych minionego wieku. W dalszej części przeszliśmy ulicą międzywojennego miasteczka, oglądając wystawy sklepowe i przyglądając się temu co zniknęło w czasie napaści Niemiec i ZSRR na Polskę. Następnie uczniowie przeszli także obok symbolicznego polskiego szlabanu granicznego, który we wrześniu 1939 r. zniszczyli dwaj totalitarni okupanci III Rzesza i ZSRR. Poruszająca była również ściana ze zdjęciami ofiar Katynia i puste ramki na zdjęcia, które mogły symbolizować brak dalszej ciągłości pokoleniowej tych rodzin, których ojcowie, synowie i bracia pozostali na sowieckiej ziemi z kulą w głowie wystrzeloną przez morderców z NKWD.

W muzeum nie zabrakło również odniesień do Holokaustu, czyli zagłady Żydów dokonanej przez Niemców na ziemiach polskich. Poruszającym tego obrazem była cała ściana walizek pozostałych po więźniach z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz – Birkenau. Oprowadzający nas przewodnik zatrzymał się również przy maszynie szyfrującej enigmie i polskim matematyku Marianie Rejewskim, który wraz ze współpracownikami złamał jej szyfr. Uczniowie zobaczyli też znajdujące się w muzeum czołgi: amerykański Sherman i radziecki T-34. Na końcu zwiedzania znaleźliśmy się po raz kolejny na uliczce z okresu II RP, od której rozpoczynaliśmy naszą podróż po muzeum, tym razem jednak była ona zniszczona i zagruzowana, co było symbolem tego co spotkało Polskę podczas II wojny światowej. Po zwiedzaniu muzeum udaliśmy się do historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie w 31.08.1980 r. podpisane zostały porozumienia sierpniowe, na mocy których powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. W sali tej zobaczyliśmy kopie słynnych tablic z 21 postulatami strajkujących stoczniowców, które w sierpniu 1980 r. wisiały na bramie Stoczni Gdańskiej. Oprócz tego obejrzeliśmy wystawę poświęconą Wojskowym Obozom Internowania, z których jeden znajdował się na przełomie 1982/83 r w Chełmnie. Na koniec wysłuchaliśmy mów zaproszonych gości i wspomnień osób represjonowanych w tych wojskowych obozach za czasów PRL i udaliśmy się pod Pomnik Trzech Krzyży, poświęcony pamięci poległych w 1970 r. z rąk komunistycznej władzy stoczniowców. Piotr Sołtysiak