Konkurs na stroik bożonarodzeniowy


Serdecznie zapraszamy do udziału w „ Konkursie na stroik bożonarodzeniowy”, który ma na celu rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.
CEL KONKURSU: – Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia, edukacja młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową, pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na forum szkoły.
REGULAMIN KONKURSU
Przedmiot konkursu – stworzenie stroika świątecznego
Każda osoba może dostarczyć tylko jeden stroik
Każdą pracę należy podpisać , podając imię, nazwisko, klasę
Prace należy dostarczyć do 13 grudnia 2022r. do p. Sylwii Drążkowskiej-Murak do sali 315i lub p. Marty Przybylskiej do sali 16i
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 19 grudnia 2022r.
JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA oryginalność kompozycji, estetykę wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, wklad pracy oraz samodzielność wykonania.