Zostań Mistrzem wypieków świątecznych – konkurs


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „MISTRZ WYPIEKÓW ŚWIĄTECZNYCH”

Konkurs skierowany jest do uczniów kierunków gastronomicznych i składa się z dwóch etapów. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie autorskiej receptury na wypiek świąteczny. Receptura powinna składać się z:

 • NAZWY ,

 • NORMATYWU SUROWCOWEGO,

 • OPISU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO.

Recepturę należy zgłosić do 05.12.2022 nauczycielowi zawodu.

Ocenie będzie podlegać :

 • Kreatywność w łączenie smaków i technik,

 • Zaawansowanie przepisu,

 • Zgodność z tematem konkursu.

Spośród zgłoszonych prac komisja wybierze sześciu finalistów.

Lista zwycięzców pierwszego etapu zostanie ogłoszona 06.12.2022. Finaliści zmierzą się w finale, który odbędzie się 14.12.2022 w pracowni 321. Czas trwania finału do 4 godzin. Organizatorzy zapewniają surowce do wypieków finałowych.

W finale oceniane będą:

 • Kreatywność w łączenie smaków i technik,

 • Zgodność zastosowanych technik ze sztuką,

 • Higiena i jakość pracy,

 • Smak i wygląd efektu końcowego.

Skład komisji:

 1. Edyta Chrapińska – Wicedyrektor Szkoły, nauczyciel zawodu,

 2. Krystian Głowacki – nauczyciel zawodu,

 3. Weronika Zacharzewska – nauczyciel zawodu,

 4. Iwona Sobieralska – szef kuchni internackiej.

CELE KONKURSU

 • rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności kulinarnych,

 • aktywizacja młodzieży w środowisku szkolnym,

 • zachęcanie uczniów do prezentacji swoich dokonań oraz reprezentowanie swojej szkoły,

 • upowszechnienie idei współzawodnictwa pomiędzy uczniami,