Dzień pamięci o ofiarach Wojskowych Obozów Internowań


W piątek 7 października młodzież naszej szkoły wzięła udział w obchodach dnia pamięci o ofiarach Wojskowego Obozu Internowanych w Chełmnie na Kępie Panieńskiej. Spotkanie było zorganizowane przez IPN i odbyło się w LO w Chełmnie. Obozy, o których dowiedzieli się nasi uczniowie zostały utworzone w 1982 r. jako forma represji dla działaczy „Solidarności” w okresie trwania w Polsce stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 r. przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego w celu utrzymania się komunistów przy władzy. Łącznie w kraju było 13 takich obozów (10 dla rezerwistów i 3 dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej) i przebywało w nich 1711 opozycjonistów wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Większość obozów została zlikwidowana w 1983, ale niektóre zamknięto dopiero w 1984 r.

Osoby umieszczone w tych obozach były szykanowane, poddawano cenzurze ich korespondencję, zmuszano ich do wykonywania absurdalnych prac, straszono, że nie zobaczą rodziny i nie wrócą do domów. Warunki w jakich przebywali działacze opozycji w Chełmnie były ciężkie, ponieważ umieszczono ich jesienią i zimą w starych, nieogrzewanych namiotach pomiędzy Wisłą a wałem przeciwpowodziowym. Mieszkańcom Chełmna komunistyczna władza przedstawiała osoby umieszczone w obozie na Kępie Panieńskiej jako niebezpiecznych przestępców. Na szczęście społeczność Chełmna, gdy dowiedziała się prawdy kto był umieszczony w tym obozie, starała się w miarę swych skromnych możliwości pomóc tym ludziom. Podczas spotkania w LO młodzież mogła posłuchać opowieści świadka tamtych wydarzeń, człowieka, który przebywał w tym obozie, pana Tadeusza Antkowiaka, a także dowiedzieć się o pracy śledczej prokuratora IPN, pana Mieczysława Góry, który zajmował się tą sprawą. Uczniowie wzięli też  udział w konkursie „Obóz Internowania a nie wojsko” (na platformie Kahoot). Na koniec spotkania ośmioro naszych uczniów uczestniczyło w warsztatach źródłoznawczych poświęconych obozowi w Chełmnie i przestawili swoje wnioski zebranym kolegom.

Piotr Sołtysiak