Starostwo Powiatowe – nowy adres


Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana adresu Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Wszystkie wydziały Starostwa oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, zlokalizowane obecnie w budynkach przy ul. Harcerskiej 1, ul. Słowackiego 3 oraz ul. Dworcowej 1, z dniem 12 września br. rozpoczną działalność w nowej siedzibie urzędu przy ul. Kolejowej 1 w Chełmnie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozostają w dotychczasowej lokalizacji, w budynku przy ul. Słowackiego 3.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega jedynie adres urzędu, wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, Regon, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej pozostaną bez zmian.