Egzamin maturalny w terminie poprawkowym


Drodzy uczniowie!
Do 12 lipca można składać oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (plik do pobrania lub dostępny w sekretariacie).
Termin egzaminu poprawkowego: 23 sierpnia godzina 9:00.  Proszę o przybycie pół godziny wcześniej.