Powstanie w getcie warszawskim – pamiętamy!


Młodzież Zespołu Szkół CKZ w Grubnie przypomniała mieszkańcom Chełmna, że 19 kwietnia przypadła 79. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Powstanie zostało zorganizowane przez Żydowską Organizację Bojową i Żydowski Związek Wojskowy. Na wkraczających do getta Niemców 19 IV 1943 r. „posypały” się strzały i spadły butelki z benzyną, kilkuset bojowców podjęło nierówną walkę z okupantem. Uczynili to jednak nie po to, by zwyciężyć, ale by zamanifestować wolę życia i dokonać wyboru drogi własnej, godnej śmierci. Jak mawiał Marek Edelman, jeden z dowódców powstania, inaczej umiera się z bronią w ręku niż na kolanach. My rozdając ulotki i żonkile chcieliśmy przypomnieć o tym ważnym wydarzeniu mieszkańcom Chełmna. Podkreślić, iż Żydzi, którzy w kwietniu 1943 r. podjęli walkę z Niemcami, byli obywatelami państwa polskiego i w getcie wywiesili flagę żydowską i polską. Warto o tym pamiętać szczególnie dzisiaj, gdy w Ukrainie toczy się wojna, a zło, tym razem rosyjskie, znowu „podnosi swoją głowę”. Wierzymy, że wspólna pamięć i wiedza może przeciwdziałać wszelkiej nieprawości. Dlatego wręczaliśmy żonkile, które są symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Nam, współczesnym mają przypominać, że jakakolwiek forma próby zniewolenia drugiego człowieka czy narodu może być początkiem zła i prowadzić do wojen, śmierci i wszelkich najstraszniejszych niegodziwości. Piotr Sołtysiak