Huczne obchody Dnia Ziemi


Na całym świecie 22 kwietnia obchodzony jest Dzień Ziemi. W tym roku uczniowie ZS CKZ w Grubnie spędzili go bardzo aktywnie. Podzieleni na grup: woda, ogień, ziemia, powietrze przebadali kilka elementów naszej planety. Przyświecała im myśl, że żeby coś dobrze chronić trzeba to najpierw poznać. Zaczęli od badania gleby. Określali jej odczyn, skład oraz przydatność do uprawy. Uczniowie Technikum Rolniczego wprawieni w badaniach pomagali pozostałym kolegom i koleżankom w poznaniu jej właściwości i określeniu problemów jakie jej dotykają. Tego dnia nie zapomniano również o pszczołach. Już wcześniej młodzież z Technikum Architektury Krajobrazu oraz wolontariusze ze stowarzyszenia Grubno-szkoła bez granic odwiedzili Dom Pszczoły w Chełmnie i zapoznali się z życiem i potrzebami tych ważnych owadów. Natomiast podczas obchodów Dnia Ziemi uczniowie na zajęciach z biologii uczyli się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów z uwzględnieniem roślin miododajnych, jako tych najbardziej pożądanych w nasadzeniach zieleni.
Przebadane zostało również powietrze. Zajęcia terenowe polegały na pobraniu próbek powietrza z parku oraz terenu przy drodze oraz ich analizie pod względem zanieczyszczenia. W ramach fizyki odbyła się również lekcja otwarta Badania atmosfery za pomocą technik lidarowych. Zajęciami, które wyjątkowo przypadły do gustu uczniom były te z geografii, związane z badaniem jakości wody. Korzystając z próbek pobranych z kranu, stawu i wód butelkowych określali ich stopień czystości. Wyniki wszystkich badań zostały przedstawione na tablicach dostępnych na szkolnych korytarzach, tak, aby wszyscy samodzielnie na ich podstawie mogli wyciągnąć wnioski z jakimi problemami boryka się nasza planeta i jak możemy się przyczynić do ich rozwiązania.