O zawodzie technik architektury krajobrazu


Technik architektury krajobrazu to zawód interdyscyplinarny. Uczniowie kształcący się  się na tym kierunku poznają zagadnienia z zakresu uprawy i morfologii roślin, geodezji, rysunku technicznego, zasad projektowania i oraz bukieciarstwa. Działem tematycznym realizowanym w technikum architektury  krajobrazu, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów jest bukieciarstwo. Młodzież realizuje zagadnienia bukieciarsko-florystyczne podczas odbywających się  pracowni uprawy roślin ozdobnych, zajęć warsztatowych z bukieciarstwa oraz innowacji pt.: „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce”. Uczniowie poznają materiały florystyczne, uczą się  zasad transportu i przechowywania materiału roślinnego i wykonywania kompozycji kwiatowych w różnych stylach. Kompozycje wykonywane przez uczniów służą jako dekoracje na różnego rodzaju imprezach czy uroczystościach szkolnych i promują szkołę w środowisku lokalnym. Wiele prac wystawianych jest na koncertach charytatywnych,  jarmarkach świątecznych i targach oraz upiększają szkołę podczas odbywających się w niej konkursach.