wyniki zapytania ofertowego na remont trzech pomieszczeń szkolnych o łącznej powierzchni ścian i sufitów 250m2


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

NAZWA OFERENTA CENA NETTO CENA BRUTTO PKT
Piotr Budowniczy, Piotr Urbański, ul. Łąkowa 17

86-200 Chełmno

18 056,91 22 210,00 90,05
ZAKŁAD MURARSKI „SYSTEM”

Sławomir Dynia, Kolno 23, 86-200 Chełmno

19 024,39 23 400,00 85,47
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

WOJD-BUD, ul. Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno

16 260,16 20 000,00 100

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE

WOJD-BUD, ul. Poprzeczna 18, 86-200 Chełmno