42 stypendystów projektu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II


Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizowany jest w oparciu o środki unijne w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 500 uczniów regionu (350 uczniów techników i 150 uczniów szkół branżowych), a wysokość stypendium wynosi nawet 5000 złotych. Środki można wykorzystać m.in. na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów w województwie kujawsko-pomorskim jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (42 stypendystów).

Są to:

Kacper Antolak,

Marcin  Artwik,

Leon Baumgart,

Emilia Bednarek,

Weronika Bielak,

Patrycja Blas,

Stanisław Coch,

Sara Ćmil,

Miłosz Dąbrowski,

Kacper Domagalski,

Paulina Dubel,

Julia Dudek,

Dominika Efta,

Eryk Flis,

Natalia Gerke,

Miłosz Goliński,

Oliwia Jania,

Jagoda Jurczenia,

Mateusz Kubacki,

Nicol Kurzyńska,

Wiktoria Majrowska,

Kamil Marczak,

Paweł Milaszewski,

Weronika Miszczak,

Dagmara Muzalewska,

Piotr Orłowski,

Zuzanna Owczarek,

Weronika Płatek,

Kamil Ptach,

Damian Reszczyński,

Daria Rutkowska,

Jakub Ryba,

Martyna Sulima,

Kalina Szulc,

Angelika Szymańska,

Natalia Wylangowska,

Wiktoria Zalewska,

Dawid Zaremba,

Ewa Zdrojewska,

Julia Ziemecka,

Agata Zimmermann,

Julia Ziółkowska.

Serdecznie gratulujemy!