„Solidarność” Rolników Indywidualnych – wystawa


Od 13 grudnia w naszej szkole można oglądać wystawę Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą ”Solidarności” Rolników Indywidualnych. Wystawa stała się  pretekstem do opowieści o 40. rocznicy wprowadzenia przez komunistycznego przywódcę gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego, a także przyczynkiem do przedstawienia losu polskiego chłopa i wsi w okresie PRL.  Do najważniejszych postulatów rolniczej ”Solidarności” należały mi.in. : prawo do niezależnych związków zawodowych, poszanowanie prawa własności ziemi i swobody obrotu nią, zrównanie w prawach rolników indywidualnych z faworyzowanymi przez władzę państwowymi gospodarstwami rolnymi i rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, a także poszanowanie wolności religijnej. Na jednej z plansz można zobaczyć zdjęcia z protestu z grudnia 1980 r. w Ustrzykach Dolnych i wyrzucanie działaczy ”Solidarności” przez milicję, jak również  protest okupacyjny tych ludzi w Rzeszowie w siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. W swych działaniach rolnicy byli wspierani przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, który wielokrotnie spotykał się z liderami chłopskimi. Ostateczna rejestracja Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidulanych ”Solidarność” nastąpiła 12 maja 1981 r., co zostało uwidocznione na jednym ze zdjęć pokazujących radość chłopskich działaczy przed sądem najwyższym, który wyraził zgodę na tę rejestrację.  Na kolejnej z plansz można zobaczyć internowanych działaczy rolniczego związku po wprowadzeniu stanu wojennego. Działania ”Solidarności” były jednym z elementów dekompozycji systemu komunistycznego w Europie w 1989 r., w dzieło to swój wkład wnieśli również polscy chłopi przywiązani do ziemi  żywicielki, tradycji, religii i wolości. Piotr Sołtysiak.