informacja o dniach wolnych


Informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 23/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie  z dnia 08.12.2021 r. w sprawie:   

ustalenia 24 grudnia 2021 r. oraz  07 stycznia 2022r.  dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie 

 Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. ): 

zarządzam, co następuje: 

 

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy (szkoła w tym dniu będzie nieczynna) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, w zamian za święto 25 grudnia 2022 r., przypadające w sobotę. 
  1. Ustalam dzień 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy (szkoła w tym dniu będzie nieczynna) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, w zamian za święto 01 stycznia 2022 r., przypadające w sobotę. 

Dodatkowo informuję, że sekretariat w dniach 28.12.2021 – 10.01.2022 będzie nieczynny. Wszelkie pytania w tym czasie proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@grubno.pl