Aktywna tablica


WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA” W ROKU 2021

Cel, na który została przyznana dotacja:
Zakup pomocy dydaktycznych wskazanych w § 2 ust. 3-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków (…) w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Materiały informacyjne – Aktywna tablica