Program Stypendialny


Program Stypendialny realizowany przez FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. o.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Programu Stypendialnego o przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/21 spełniali wszystkie poniższe warunki:

a)      byli uczniami VII lub VIII klasy szkół podstawowych bądź kształcili się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Chełmna albo gminy Chełmno,

b)      uzyskali średnią z przedmiotów na świadectwie z roku szkolnego 2020/21  4,50 lub wyższą,

c)      osiągnęli sukcesy w dziedzinie nauki, sportu, kultury, sztuki,

d)     wyróżniali się działalnością społeczną na rzecz lokalnej społeczności, kultury, środowiska naturalnego itp.

 

Zgodnie z przyjętym Regulaminem wniosek o przyznanie stypendium składa uczeń pełnoletni we własnym imieniu bądź rodzic lub opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego ucznia.

Celem Programu Stypendialnego jest wsparcie finansowe najzdolniejszych uczniów szkół publicznych i niepublicznych z terenu Miasta Chełmna albo gminy Chełmno, którzy wyróżniają się wynikami w nauce i działalnością społeczną.

Partnerami Programu Stypendialnego są Miasto Chełmno, Gmina Chełmno i Powiat Chełmiński oraz Fundacja Odlewnia.

Regulamin

1. Wniosek (1)

2. Oświadczenia

3. Rozliczenie

Informacja FAM