zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę ŚRODKÓW CZYSTOŚCI


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI. Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 3 – projekt umowy

załąznik nr 2 – formularz cenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE