11 listopada – Święto Niepodległości


11 listopada 1918 r. Polska i Polacy odzyskali upragnioną wolność. Stało się to po 123 latach zaborów, choć tak naprawdę niektóre części naszego kraju jak np. Pomorze i Chełmno pod zaborami były prawie 150 lat, ponieważ zostały zabrane już podczas pierwszego rozbioru, a powróciły do macierzy dopiero w 1920 r. Warte podkreślenia jest również to, że dzień 11 listopada to był dopiero początek budowania niepodległości, o którą przyszło walczyć aż do 1921 r. przelewając morze krwi. Bez wątpienia było kilka czynników, które ułatwiły odzyskanie niepodległość w tym konkretnym roku, była to I wojna światowa i konflikt pomiędzy zaborcami, sprzyjająca nam polityka USA i Francji, ale przede wszystkim były to działania samych Polaków dążących z całą siłą do suwerennego bytu państwowego. Warto o tym pamiętać szczególnie dziś, żyjąc wolnym kraju pozbawionym większych trosk i zmartwień, w kraju, którego geopolityczna teraźniejszość nigdy chyba nie była tak dobra jak obecnie. Żyjąc jednak w tym dobrostanie, nie wolno zapominać, że wolność jest nam nie dana, a raczej zadana jako dobro i wartość, które należy pielęgnować i o które należy bardzo mocno dbać. Piotr Sołtysiak.