Wyróżnieni nauczyciele


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Powiatu Chełmińskiego  przyznał nagrody organu prowadzącego wyróżnionym dyrektorom oraz nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński. Wśród nagrodzonych z naszej szkoły znaleźli się: dyrektor Dorota Żulewska, wicedyrektor Edyta Chrapińska oraz nauczyciel Dorota Pstrąg. W trakcie Powiatowej Gali został rozstrzygnięty także XIII Plebiscyt na Nauczyciela Roku 2021, nad przebiegiem którego patronat medialny objęła Gazeta Czas Chełmna. Uroczyste spotkanie z wyróżnionymi nauczycielami odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie w dniu 14 października 2021 r. podczas Powiatowej Gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączonej z XIII Plebiscytem na Nauczyciela Roku 2021 Powiatu Chełmińskiego. Galę uświetnił koncert muzyków na instrumencie klawiszowym i skrzypcach.