Wizyta w Oazie


W czasie zajęć praktycznych klasa pierwsza Technikum architektury krajobrazu wybrała się na zajęcia do Centrum Ogrodniczego”Oaza” w Brzozowie. Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją pracy w centrum ogrodniczym, zaznajomienie się z gatunkami roślin, głównie ozdobnych jesienią oraz ich oznaczanie. Właścicielka centrum ogrodniczego szczegółowo omówiła zagadnienia dotyczące morfologii oraz uprawy roślin, przekazała informacje na temat podłoży do ich uprawy oraz narzędzi i pojemników do obsadzania. Uczniowie w czasie tej wizyty mieli do wykonania zadanie dotyczące doboru roślin do obsadzenia pojemnika, który wybrali wcześniej w szkole, dokonując jego pomiaru. Pracowali w 3 grupach. Każda zaprezentowała swój pomysł. Obsadzono pojemnik zgodnie z propozycją grupy, która według całej klasy okazała się być najatrakcyjniejsza. Rośliny, które zaproponowała zwycięska ekipa zostały przetransportowane do szkoły, gdzie dokonano obsadzenia pojemnika roślinami ozdobnymi, przestrzegając zasad doboru podłoża oraz postępowania z materiałem roślinnym. Obsadzona donica zdobi wejście do internatu.