BHP w rolnictwie


W ramach współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świeciu zorganizowano dla uczniów 3 TR szkolenie na temat BHP w gospodarstwie rolnym. Celem szkolenia przeprowadzonego przez pracowników KRUS było podniesienie świadomości wśród uczestników na temat zagrożeń występujących w gospodarstwie rolnym, a także zwrócenie uwagi jak ważne jest przestrzeganie zasad BHP przy pracy z różnymi maszynami i urządzeniami, zwłaszcza podczas prac na wysokości czy przy obsłudze zwierząt. Na szkoleniu była również mowa o  właściwym zagospodarowaniu i wyposażeniu budynków inwentarskich i zagród.