INFORMACJA – „GRANTY PPGR”


W związku z możliwością ubiegania się o wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym w ramach projektu „Granty PPGR”, Gmina Stolno informuje wszystkich mieszkańców Gminy, zainteresowanych wsparciem na zakup nowego sprzętu w postaci komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem waz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszką, klawiaturą i ładowarką, że do dnia 22 października  b.r. możliwe jest składanie oświadczeń wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez uczniów szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletność lub przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci (niepełnoletnich) będących członkami rodziny, w których krewny w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. pracował w: Grubno Państwowe Gospodarstwo Rolno-Szkoleniowe, Lubicz Państwowe Gospodarstwo Rybackie, Wabcz Państwowe Gospodarstwo Rolne, Zegartowice Państwowe Gospodarstwo Rolne).

Oświadczenia wraz ze zgodną na przetwarzanie danych osobowych należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Stolno, Stolno 112, pokój nr 11 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno, pokój nr 6.

 

Szczegółowe informacje w tym wzory oświadczeń znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Druk oświadczenia można także pobrać w sekretariatach szkół podstawowych w Stolnie i w Robakowie oraz w Urzędzie Gminy Stolno (pokój nr 11).

Zal_9_-_Oswiadczenie_dla_ucznia

Zal_8_-_Oswiadczenie_dla_opiekuna (5)