Wyniki konkursu Starostwa Powiatowego


Zarząd Powiatu Chełmińskiego biorąc pod uwagę przekazane z Zespołów Szkół dane obejmujące liczbę uczniów w Zespołach Szkół i procent uczniów zaszczepionych w poszczególnych Zespołach Szkół oraz zrealizowane i udokumentowane przez Zespoły Szkół działania promujące szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, nagrodził Zespoły Szkół w następujący sposób:

I miejsce: Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie – przyznana nagroda w wysokości 10.000,00 zł brutto,

II miejsce:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie,
oraz
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie
przyznana nagroda w wysokości po 7.000,00 zł brutto dla każdego Zespołu Szkół.

III miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie przyznana nagroda w wysokości 6.000,00 zł brutto.

Środki finansowe z tytułu nagród Zespoły Szkół będą mogły przeznaczyć na wszelkiego rodzaju zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży kształcących się w podległych Zespołach Szkół.
Środki finansowe z tytułu nagród Zespoły Szkół winny wydatkować do końca 2021 roku.
Planowany termin wręczenia nagród to dzień 6 października 2021 r.

źródło Strona Powiatu