Pamiętajmy o Powstańcach


Od 2016 r. jest prowadzona przez trzy wrocławskie fundacje  akcja  pt. BohaterON.pl, polegająca na  wysłaniu kartki do  uczestników Powstania Warszawskiego, okazując tym samym szacunek dla ich walki, poświęcenia i miłości wolności jako wartości nadrzędnej. Akcja pomaga budować wrażliwość społeczną, pokazuje osoby starsze z ich życiowymi problemami i jest więzią łączącą pokolenia współczesnych z żywą historią bohaterów z 1944 r. Akcja polega na wysłaniu płatnej  karki z 25 słowami ze strony bohateron.pl do  powstańców, których biogramy można znaleźć na w/w stronie. Kartkę można wysłać indywidualnie lub grupowo za 10, 50 lub 100 zł. Niektórzy z powstańców na takie skierowane do nich życzenia odpowiadają, co jest samo w sobie niesamowitym przeżyciem. Akcja  trwa do 2 października. Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.