Olimpiada Wiedzy Technicznej


Terminy Olimpiady Wiedzy Technicznej:

Zawody I stopnia (szkolne) – 22.10.2021
Zawody II stopnia (okręgowe) – 04.01.2022
Zawody III stopnia (centralne) – 02.04.2022

Informacja ta jest również zamieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce Olimpiady tematyczne:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-20212022