Zjazdy kursu zawodowego ROL.03


Pierwszy zjazd III semestru kursu zawodowego ROL.03 Prowadzenie Produkcji Rolniczej 3-4.09.2021 od 15:30 w piątek i od 8:00 w sobotę.

Pierwszy zjazd I semestru kursu zawodowego ROL.03 Prowadzenie Produkcji Rolniczej 17-18.09.2021 od 15:30 w piątek i od 8:00 w sobotę.