Sukcesywna dostawa mięs i wędlin dla ZS CKZ w Grubnie


Nazwa:„Sukcesywna dostawa mięs i wędlin dla ZS CKZ w Grubnie”
Nr post. 4/07/2021.
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb zamówienia: wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp.
Zamówienie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w ZS CKZ w Grubnie, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.