Szkolny konkurs „Stroik bożonarodzeniowy”


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który ma na celu rozwijanie  kreatywności, twórczego myślenia wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej  tradycji świątecznej.

 

CEL KONKURSU: – Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,edukacja młodzieży w  zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych   elementów związanych z  obrzędowością ludową, pobudzenie  aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na forum szkoły.

 

REGULAMIN KONKURSU

  1. Przedmiot konkursu- stroik świąteczny
  2. Każdy klasa powinna dostarczyć przynajmniej jeden stroik
  3. Każdą pracę należy  zaopatrzyć w  metryczkę z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa
  4. Prace należy składać w sali 301i

 

Praca należy dostarczyć do 19 grudnia 2011 do p. Sylwii Drążkowskiej-Murak, p. Marty Przybylskiej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 20  grudnia 2010r.

JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA oryginalność kompozycji, estetykę wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, wkład  pracy oraz samodzielność  wykonania.