Zajęcia praktyczne mechatroników


Mechatronicy na krótko przed wakacjami w swojej pracowni budowali układy, szlifowali montaż, uruchamianie i konserwację urządzeń systemów mechatronicznych. Dzięki materiałom ćwiczeniowym uczniowie mogą doskonalić swoje umiejętności oraz pogłębiać wiedzę na temat urządzeń i systemów mechatronicznych. Specjalistyczna pracownia stwarza bardzo wiele możliwości: pomiar obwodu prądu, pomiary elementów i układów elektronicznych, pomiary geometryczne i mechaniczne, pomiary w układach pneumatyki i hydrauliki, montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych.