Świadectwa klasyfikacyjne dla mechatroników


Mechatronicy w naszej szkole poszerzają swoją wiedzę i kwalifikacje. Właśnie zdobyli świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji  sieci na stanowisku eksploatacji.