Światowy Tydzień Przedsiębiorczości


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) jest projektem, w którym uczestniczy ponad 100 krajów. To największe na świecie wydarzenie mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Również Zespół Szkół CKP w Grubnie bierze udział w tym projekcie.

 

W dniach 14-20 listopada 2011 roku, po raz czwarty w Polsce, zorganizowany zostanie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

 

Szkoła uczestnicząca w projekcie „Biznes przy tablicy”:

  • stwarza uczniom możliwość uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym,
  • pomaga w rozwijaniu u uczniów zainteresowań prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy szkoły z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
  • wspomaga uczniów w wyborze kierunku dalszego kształcenia,
  • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy.