Niedźwiedź na warsztatach dziennikarskich


Zajęcia w ramach warsztatów dziennikarskich ruszyły na dobre. Było już spotkanie organizacyjne i jesienny spacer po parku. Młodzi adepci dziennikarstwa w plenerze poznali m.in. tajniki fotoreportażu, dzięki czemu wiedzą już, co i w jaki sposób fotografować, by zainteresować czytelnika. Tematem dzisiejszych zajęć była notatka prasowa. Na warsztatach uczniowie musieli zmierzyć się z tworzeniem notatki na temat niesfornego niedźwiedzia, który uciekł z ZOO, a także poznali podstawowe reguły budowania informacji. Od dziś młodzi dziennikarze wiedzą już, na jakie pytania powinien odpowiadać artykuł (kto?, co?, gdzie?, kiedy?, jak? dlaczego? z jakim skutkiem?), a także w jaki sposób budować prawidłowo tekst prasowy(zasada odwróconej piramidy – najważniejsze fakty w pierwszych zdaniach tekstu).

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków EFS w ramach PO KL, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.