„W strugach wody, ale z czołem podniesionym”


Pomimo niejednokrotnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, w dniu dzisiejszym (27.10.2011) klasa III TW zakończyła I etap prac nad zagospodarowaniem terenu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Stolnie. Obejmował on zdejmowanie darniny, wyrównywanie terenu, rozkładanie agrowłókniny i sadzenie krzewów w północnej części obszaru. Kolejne etapy są przewidziane na wiosnę, ale już teraz widać pierwsze efekty pracy uczniów ZS CKP w Grubnie.