Klub filmowo-teatralny – wyjeżdżamy na film „O północy w Paryżu”


Dnia 26 października wyjeżdżamy na najnowszy film Woodiego Allena „O północy w Paryżu”. Bohaterowie obrazu przybywają do światowej stolicy romansu, planując ślub. I oczywiście, jak to u Allena, ich wierność zostaje wystawiona na ciężką próbę. Zobaczymy jak rozwinie się ta historia. D.P.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków EFS w ramach PO KL, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.