wyniki zapytania ofertowego na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95)


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

  • STACJA FRANCZYZOWA CIRCLE K NR 75182, P.H.U. „SOLO” 87-214 Płużnica 62A, Stacja Paliw Chełmno, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno
    1. cena: 14 194,00 zł tj: 100 pkt
    2. upust cenowy: 0,05
    3. razem: 100 pkt

 

  1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

STACJA FRANCZYZOWA CIRCLE K NR 75182, P.H.U. „SOLO”

87-214 Płużnica 62A, Stacja Paliw Chełmno, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno