wyniki zapytania ofertowego na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).


W dniu 17.12.2020  zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie. (nazwy
i adresy Wykonawców) oraz zamieszczono zapytanie na stronie internetowej szkoły www.grubno.pl:

  1. PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW, inspektorbudowlany@wp.pl
  2. IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K wolowska@ibsbudownictwo.pl
  3. N.B. PRZEGLĄDY, NADZORY BUDOWLANE PIOTR JANOWICZ piotr.janowicz57@wp.pl

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

  1. IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K, Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa wolowska@ibsbudownictwo.pl

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

394,70
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

300,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

200,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 200,00
  RAZEM 1094,70

tj: 100 pkt.

 

  1. Ramo Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

1783,50
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

1476,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

369,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 369,00
  RAZEM 3997,50

tj: 27,38 pkt.

 

 

 

 

 

  1. N.B. PRZEGLĄDY, NADZORY BUDOWLANE PIOTR JANOWICZ, ul. Mogileńska 10, 85-164 Bydgoszcz, piotr.janowicz57@wp.pl

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

450,00
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

450,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

150,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 150,00
  RAZEM 1200,00

tj: 91,23 pkt.

 

  1. E-VER GROUP SP. Z O.O., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, oddział w Płocku, ul. Kochanowskiego 5, 09-400 Płock

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

1291,50
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

553,50
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

369,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 184,50
  RAZEM 2398,50

tj: 45,64 pkt.

 

 

  1. 5COMPLEX MAGDALENA GRĘDA, Piekary 43B, 62-730 Dobra

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

400,00
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

400,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

400,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 100,11
  RAZEM 1300,11

tj: 84,2 pkt.

 

  1. ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU „EFEKT-BUD”, ul. Średnia 62, 85-540 Bydgoszcz

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

516,60
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

516,60
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

442,80
4.         Komin stalowy przy kotłowni 442,80
  RAZEM 1918,80

tj: 57,05 pkt.

 

 

 

 

 

  1. MGM PROJEKT MARCIN MENDEL, Seroczki 17, 87-707 Zakrzewo

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

590,00
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

590,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

300,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 590,00
  RAZEM 2070,00

tj: 52,88 pkt.

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K, Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa e.wolowska@ibsbudownictwo.pl