wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup artykułów biurowych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
    1. cena: 7 947,12 zł tj: 100 pkt
  • Firma Handlowo-Usługowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
    1. cena: 9 747,85 zł tj: 81,53 pkt
  • PARTNER KLEKS SP. Z O.O, ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
    1. cena: 8 642,29 zł tj: 91,96 pkt

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz