wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup środków czystości


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

  • LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
    1. cena: 19 665,80 zł tj: 100 pkt
  • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
    1. cena: 22 347,81 zł                         tj: 88,00 pkt
  • DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O., Oddział w Grudziądzu, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz
    1. cena: 21 430,51 zł tj: 91,77 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń