wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin
  1. cena: 16 521,36 zł tj: 14,38 pkt
 • PRYZMAT, ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
  1. cena: 17 454,93 zł tj 13,61 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 3 225,80 zł tj: 73,67 pkt
 • SIGMA Joanna Rępała, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna
  1. cena: 15 529,98 zł tj: 15,30 pkt
 • Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz, ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław
  1. cena: 2 376,36 zł tj: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz, ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław