Informacja dla KKZ


Dyrekcja szkoły informuje, że dni 16, 17 października oraz 30, 31 października są dniami wolnymi od zajęć dla semestru I i III na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie rolnik.