Pierwszy zjazd KKZ


Pierwszy zjazd Kwalifikacyjnego Kusu Zawodowego w zawodzie Rolnik odbędzię się w dniach 11-12 września.

Semestr I (nowy nabór) zapraszamy w piątek na godzinę 15:30 do sali 104. Na początku odbędzie się zebranie organizacyjne, a następnie zajęcia z produkcji zwierzęcej do godziny 20:00.

Semestr II zaczyna w piątek od zajęć z produkcji roślinnej od godziny 15:40.

W sobotę zajęcia dla I i II semestru trwają od 8:00 do 15:30.

Dokładne plany będą umieszczone w dzienniku elektronicznym. Loginy otrzymają Państwo na pierwszym spotkaniu.