wyniki zapytania ofertowego na zakup warzyw i owoców


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

  • MAGER sp. z o.o., sp. kom., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 14060,66 90
termin płatności 30 5
termin dostawy 1-2 2
razem 97
  • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

MAGER sp. z o.o., sp. kom., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń