Przybory na maturę


Maturzysto!

 

Na egzamin przynieś swoje przybory do pisania i kalkulatory proste. Na egzaminach można używać materiałów i przyborów pomocniczych zgodnie z komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

materiały i przybory pomocnicze

Szkoła zapewnia:

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Lupy

Słowniki ortograficzne i poprawnej polszczyzny

Wybrane wzory matematyczne