Zajęcia w technikum architektury krajobrazu


arch11W czasie nauczania zdalnego staramy się pobudzić kreatywność i chęć do działania. Bardzo dobrze radzi sobie z tym klasa III technikum architektury krajobrazu. Ostatnio nabywają oni nowe umiejętności podczas zajęć z kaligrafii. Oto efekty ich pracy.