Informacja dla maturzystów


matura 3Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie informuje, że zmianie uległy terminy przeprowadzania pisemnych egzaminów maturalnych. Część ustna egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 nie będzie przeprowadzana. Egzaminy maturalne w terminie głównym rozpoczną się 8 czerwca 2020 roku. Indywidualne harmonogramy zostaną przesłane osobom, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego w naszej szkole w późniejszym terminie drogą elektroniczną.

komunikat dyrektora CKE