Drodzy absolwenci Technikum w Zespole Szkół CKZ w Grubnie


świadectwaTegoroczne rozdanie świadectw absolwentom naszego Technikum odbędzie się w inny niż zazwyczaj sposób. Dyrekcja i wychowawcy, pragnąc choć w małym stopniu nadać tej chwili uroczysty charakter, zapraszają uczniów kończących szkołę na rozdanie świadectw w mury szkoły. Jednocześnie, chcąc zapewnić wszystkim bezpieczeństwo prosimy o przybycie do szkoły pojedynczo o ustalonych godzinach oraz z zachowaniem zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wydawanie świadectw odbędzie się na sali gimnastycznej 24 kwietnia 2020 r. O szczegółach przebiegu uroczystości uczniowie zostaną poinformowani za pomocą dziennika elektronicznego.