Informacja o sytuacji życiowej


  • załącznik nr 2 – INFORMACJA O SYTUACJI ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ I MATERIALNEJ OSOBY ZAMIERZAJĄCEJ SKORZYSTAĆ W ROKU  2020 r. Z ULGOWYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS oraz OŚWIADCZENIE EMERYTA.

 

PLIK DO POBRANIA TUTAJ

 

  • Po wypełnieniu proszę odesłać  pocztą na adres szkoły:
  1. Zespół Szkół  Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie,Grubno 56,  86-212 Stolno
  2. lub przesłać na adres e-mail:  grubsek@op.pl

Informacja o sytuacji  życiowej będzie weryfikowana z PITem losowo w terminie późniejszym.

Proszę odesłać w nieprzekraczalnym terminie do końca 1 czerwca 2020 r. (zmieniony termin).