Zdalne nauczanie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym – KKZ

Szanowni Państwo, słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego RL.03,

Dyrekcja ZS CKZ w Grubnie informuje, że dalsze nauczanie będzie odbywało się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym przepisy dotyczące uczniów ZS CKZ w Grubnie stosuje się odpowiednio do uczestników zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych – słuchaczy. 

 zasady prowadzenia zajęc dydaktycznychSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.