Aktywna nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju osobowego ucznia


      

O Projekcie…

Powiat Chełmiński wspólnie z naszą szkołą podjął się realizacji kolejnego projektu edukacyjnego pn. „Aktywna nauka oraz nowoczesne techniki szansą rozwoju osobowego ucznia” (Działanie 9.5 PO KL, „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”). Jest on skierowany do uczniów naszej szkoły, którzy planują przystąpić do egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz kontynuować naukę na kierunkach wyższych.

Zaplanowaliśmy, że 70- osobowa grupa młodzieży w okresie od 1.09.2011r. do 31.05.2012r. będzie uczestniczyła w następujących zajęciach:

– z psychologiem,

–  przygotowujących do matury z języka polskiego,

–  z zakresu filmoznawstwa i sztuki,

–  dziennikarskich.

Trzy ostatnie formy zajęć będą oparte na stosowaniu szeroko pojętych technik e-learningowych w nauczaniu, pokazujących przede wszystkim zalety kształcenia na odległość. Powstałe kursy e-lerningowe będą także służyły osobom początkowo nie- związanym z projektem, co zapewni jego ponadczasowość.

Zajęcia z zakresu filmoznawstwa i sztuki oraz dziennikarskie będą urozmaicone wspólnymi wyjazdami do kina, teatru, TV oraz redakcji gazet.

dokumenty aplikacyjne 9.5                           REGULAMIN 9.5