Kwiaty na grobie żołnierza AK i WIN Alfonsa Jana Jarockiego


IMG_20200302_142858W poniedziałek 2 marca młodzież z Zespołu Szkół CKZ w Grubnie i żołnierze z 3 Włocławskiego Batalionu Drogowo – Mostowego pod dowództwem kpt. Wala zapalili biało czerwone znicze i złożyli kwiaty na grobie Alfonsa Jana Jarockiego i jego żony Heleny. Małżonkowie byli w czasie okupacji żołnierzami Armii Krajowej, za co Helena trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Alfons Jarocki urodził się w 1910 r. w Dąbrowie Chełmińskiej, w 1931 r. ukończył  państwowe seminarium nauczycielskie i uczył m.in. w jednej z chełmińskich szkół. W czasie wojny obronnej w 1939 r. walczył w szeregach 16 Dywizji Piechoty, a od 1940 związał się z konspiracją Związku Walki Zbrojnej. Współtworzył m.in. jako oficer organizacyjny inspektorat brodnicki ZWZ/AK, a także pełnił funkcję inspektora w powiatach: tczewskim i chojnickim. Po zakończeniu wojny Jarocki pozostał w konspiracji, uznając wyzwolenie spod niemieckiej okupacji za jednoczesny początek nowego, tym razem radzieckiego, zniewolenia. Rozpoczął działalność w Delegaturze Sił Zbrojnych, a potem w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”, pełnił w tej organizacji stanowisko szefa referatu organizacyjnego i zastępcy prezesa Okręgu Pomorskiego. Został aresztowany w kwietniu 1946 r. i skazany na 8 lat więzienia. Następnie Najwyższy Sąd Wojskowy wydłużył mu wyrok do 10 lat. Niestety więzienia nigdy nie opuścił, zmarł 10 września 1948 r. w niejasnych okolicznościach, zdaniem rodziny został zamordowany w komunistycznym więzieniu we Wronkach. W 1977 r. jego ciało ekshumowano i pochowano na chełmińskim cmentarzu. Jest jednym z tysięcy żołnierzy wyklętych, najprawdopodobniej został zamordowany przez przedstawicieli komunistycznej władzy, która po 1945 r. przejęła władzę w Polsce.

Piotr Sołtysiak

IMG_20200302_141631 IMG_20200302_141646 IMG_20200302_142847IMG_20200302_141341 IMG_20200302_142850 IMG_20200302_142958