Lekcja historii lokalnej


20200122_115555_HDRPolska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 r., nie był to jednak akt jednorazowej kreacji, a dopiero początek procesu, który trwał co najmniej do 1921 r., kiedy to zakończyła się wojna z bolszewicką Rosją. Samo Pomorze i Chełmno powróciło w granice Polski dopiero w 1920 roku. 22 stycznia  minęła 100 rocznica tego faktu. Temu też była poświęcona  akademia w naszej szkole, która była swoistego rodzaju lekcją historii. Historii o charakterze  lokalnym, ale poprzez to nie tylko mniej ważnej, ale może wręcz istotniejszej, gdyż zazwyczaj to co dzieje się tuż obok nas, wzbudza nasze większe zainteresowanie i uwagę. Wszak bliższa ciału koszula…

Podczas tej lekcji można było obejrzeć 2 krótkie filmy, jeden  poświęcony współczesnemu Chełmnu, drugi gen. Hallerowi. Była również krótka scenka, a także część słowno-wokalna. Uczniowie wzięli również udział w quizie ze znajomości topograficznej Chełmna. Odśpiewana została także Rota. Na zakończenie prowadzący akademię pan Sołtysiak powiedział że: „Historia to nasze korzenie i tak jak drzewo nie może rosnąć bez korzeni  tak naród, ale i poszczególni jego członkowie nie są w  stanie w sposób pełny i świadomy funkcjonować  bez jej znajomości. Ta lekcja historii ma choć to może dziwnie zabrzmi Was ukorzenić, pokazać, że historia lokalna jest ważna. Ma Wam również przybliżyć pojęcie lokalnego patriotyzmu. Wreszcie ma Wam również przypomnieć, że jesteście stąd, z kraju nad Wisłą, między Bałtykiem, a Tatrami, między Odrą a Bugiem”.

20200122_115719_HDR 20200122_115816_HDR 20200122_120035_HDR 20200122_122356_HDR